İnsan Kaynakları

                            insankaynaklari

FABO MAKİNA olarak gelişen global dünya piyasalarında stratejik rol oynayan insan kaynakları yönetim modeli, gelecek için yeni yönetim yapılarının oluşturulması ve bu sistemlerin uygulanmasına öncülük etmektedir. Şirket kültürünün oluşmasını sağlamak, potansiyel yönetici ve adaylarının bakış açılarını genişletmek, öz güven duygusunu arttırmak, bilgi ve becerilerini ön plana çıkarmak, bunları geliştirmek firmamızın insan kaynakları bölümünün politikasını oluşturmaktadır. Gelişen global dünya piyasalarında stratejik rol oynayan insan kaynakları  yönetim modeli, gelecek için yeni yönetim  yapılarının oluşturulması ve bu sistemlerin uygulanmasına öncülük etmektedir. Şirket kültürünün oluşmasını sağlamak, potansiyel yönetici ve adaylarının bakış açılarını genişletmek, öz güven duygusunu arttırmak, bilgi ve becerilerini ön plana çıkarmak, bunları geliştirmek firmamızın insan kaynakları bölümünün politikasını oluşturmaktadır. Fabo Makina politikaları başlıklar halinde sunulmaktadır.
• Ekip çalışması
• Yeni fikirler
• Verimlilik
• Bireysel ve mesleki becerilerinin gelişmesini hedefleyen eğitimler vermek
• Bütün bu süreçlerin gelişimini politikanın bir parçası haline getirmek.
Fabo Makina

Ürünlerimiz
Sabit Beton Santralleri
Mobil Beton Santralleri
Kompakt Beton Santralleri